Kancelaria Inżynierska

Oferujemy nasze usługi w zakresie rozwiązania problemu tzw. „samowoli budowlanej” oraz jej legalizacji. Nieprawidłowe i nieprofesjonalne prowadzenie procesu legalizacji może doprowadzić nawet do rozbiórki budynku. Ponieważ pojęcie samowoli budowlanej jest w sumie bardzo skomplikowanym zagadnieniem (budzącym szereg różnych opinii, wątpliwości i obaw każdego uczestnika procesu budowlanego) stworzyliśmy profesjonalny wydział Kancelarii Inżynierskiej, w którego statutowych obowiązkach jest pomoc, wszystkim zainteresowanym w „przedarciu” się przez „gąszcze” obowiązującej w tych sprawach terminologii i żargonu.

Nasz sposób rozwiązania tych problemów w całości oparty jest na działaniach legalnych i zgodnych z obowiązującym dzisiaj stanem prawnym. Ponadto Kancelaria Inżynierska oferuje i realizuje usługi i prace w zakresie swoich umiejętności i kompetencji z zakresu planowania, prac koncepcyjnych, projektowania, nadzorowania i kierowania oraz przekazywania inwestycji do użytkowania.

Kancelaria Inżynierska jest samodzielnym zespołem inżynierów wytwarzających własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym) niezbędną do legalizacji obiektów budowlanych. Nie ogranicza się jednak do czynności czysto formalnych (związanych z przyjęciem i rejestracją pism wpływających, przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania Inwestycji prowadzeniem akt spraw, przygotowywaniem czystopisów i ekspedycją pism na zewnątrz), lecz zajmuje się również wypracowaniem podstaw merytorycznych tych decyzji. A w szczególności jest wyspecjalizowaną grupą inżynierów zajmujących się świadczeniem usług, głównie w zakresie doradztwa technicznego przy dokonywaniu zmian w stosunku do planowanego zamierzenia oraz przekazywania obiektów do użytku, zgodnie z zasadami i metodami zgodnymi z obowiązującym prawem budowlanym. Głównym powodem jej powołania jest chęć niesienia fachowej pomocy Inwestorom w momencie natrafienia na problemy ocierające się o samowolę budowlaną.